Zajęcia dodatkowe

W ramach planowanych zajęć w przedszkolu dzieci mogą skorzystać z:

- zajęć bibliotecznych na terenie pobliskiej biblioteki,
- wyjazdów i wycieczek do muzeów, na spektakle teatralne,
- zabaw w Krainie Zabaw Dziecięcych „Anikino”.

Przedszkole organizuje bezpłatnie:

- comiesięczne przedstawienia teatralne w przedszkolu, w wykonaniu profesjonalnych aktorów z teatru,
- festyny, uroczystości i imprezy w przedszkolu w ciągu roku (m.in. „Pasowanie na przedszkolaka”, „Noc Andrzejkowa”, wizyta Św. Mikołaja, spotkanie wigilijne, bal karnawałowy, „Święto ulicy Fiołkowej”, „Integracyjna Spartakiada Przedszkolaków”.

Rytmika

Zajęcia rytmiczno-ruchowe prowadzone są raz w tygodniu we wszystkich grupach. Dzieci uczą się na nich piosenek i tańców, grają na instrumentach perkusyjnych.

Religia

Zajęcia dla wszystkich dzieci, których rodzice wyrażą wolę uczestnictwa w nich. Prowadzone przez nauczyciela-katechetę, raz w tygodniu.

Język angielski

Zajęcia odbywają się w formie zabawy. Organizowane są dla wszystkich chętnych dzieci dwa razy w tygodniu.

Taniec towarzyski

Na zajęciach dzieci uczą się podstawowych kroków tanecznych i rozwijają swoją wrażliwość muzyczną poprzez taniec. Organizowane dla chętnych dzieci, prowadzone jeden raz w tygodniu.

Kółko plastyczne "Mały artysta"

Na zajęciach dzieci rozwijają swoją wrażliwość i ekspresję plastyczną, tworzą i poznają różne techniki plastyczne.
Zajęcia prowadzą: mgr Marzena Regulska i mgr Barbara Skórska.
Odbywają się co drugi piątek w godz.15.45-16.30.

Warsztaty szachowe

Kółko teatralne "Promyczek"

Na zajęciach teatralnych dzieci rozwijają wyobraźnię,fantazję i twórcze myślenie: obcują z literaturą. Uczą się współdziałania w grupie.
Zajęcia prowadzą: mgr Elwira Niziurska i mgr Barbara Skórska.
Odbywają się w środy w godz. 14.30-15.00.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywać się będą:
grupa Słoneczka- wtorek godz.9.00
grupa Misie- wtorek godz.10.00
grupa Biedronki- wtorek godz 11.00
Przedszkolowo.pl logo