Rekrutacja 2021/22

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji - kliknij tutaj

Więcej informacji na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa

ZASADY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 122

Informujemy, że od dnia 01 – 31 marca 2021r. wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 po elektronicznej rejestracji należy wydrukować i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Wnioski w kopercie (podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz adresem e-mail rodzica) wrzucamy do pojemnika, znajdującego się na terenie przedszkola, w godzinach 7:00 – 16:00.

Na adres e-mail umieszczony na kopercie zostanie wysłana informacja zwrotna potwierdzająca kompletność dostarczonych dokumentów.

W razie braku informacji zwrotnej od dyrektora proszę o kontakt telefoniczny.

Dokumenty, tj. wniosek wraz z załącznikami powinny być dokładnie wypełnione i podpisane przez matkę i ojca dziecka lub opiekunów prawnych. Do kompletu dokumentów należy wydrukować wymagane oświadczenia indywidualne dla każdej sytuacji rodzinnej dziecka.
Przedszkolowo.pl logo