Opłaty za przedszkole

Z dniem 1 września 2017 roku odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych będą pobierane z "dołu", co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w placówce w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.


Opłaty za przedszkole dokonuje się na rachunek bankowy

Bank PKO BP
58 1020 2892 0000 5602 0590 4380

Przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać o wpisaniu nazwy i numeru przedszkola oraz imienia, nazwiska dziecka za które dokonywana jest opłata.
Przedszkolowo.pl logo