Rekrutacja 2019/20

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/20 rozpoczyna się 1. marca 2019 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie krakowskiego portalu oświatowego pod adresem: https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

UWAGA - do 29 marca 2019 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przedszkolowo.pl logo